PILONUL 3 – fondul CONCORDIA MODERAT administrat special de EUREKO

Azi 16 Octombrie 2012 CSSPP a decis instituirea masurii de administrare speciala a Fondului de Pensii Facultative CONCORDIA MODERAT, in urma aprobarii cererii de  retragere a autorizatiei de administrarea a fondurilorde pensii facultative de catre  S.C. ASIROM-CONCORDIA S.A.F.P.F. S.A.

Astfel cum nu au fost depuse cereri de preluare a portofoliului de catre un alt administrator CSSPP a hotarat  adoptarea acestei  masuri, prin desemnarea   S.C. EUREKO – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. ca administrator special al Fondului de Pensii  Facultative CONCORDIA MODERAT, conform prevederilor Normei nr. 8/2009 privind administrarea speciala a fondurilor de pensii facultative, emisa in aplicarea Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, S.C. EUREKO – S.A.F.P.P. S.A., in calitate de administrator special, selectat potrivit criteriilor prevazute de Norma nr. 8/2009, preia in administrare Fondul de Pensii Facultative CONCORDIA MODERAT, in vederea transferarii participanţilor si a activelor personale ale acestora la fondurile de pensii facultative alese sau la care acestia vor fi repartizati de către CSSPP, dupa caz.

 

Informatii suplimentare se regasesc :