PROVIZIONUL TEHNIC PENTRU PENSIILE PRIVATE

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat o noua norma privind legislatia secundara din domeniul pensiilor private obligatorii cu aplicare in Pilonul2, principalul scop  fiind protejarea intereselor participantilor.

Norma privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat stabileste  un model  de calcul privind constituirea , verificarea si utilizarea  provizionului tehnic pentru schemele de pensii administrate privat.

Administratorii pot  accepta modelul standard prezentat de norma mai sus mentionata sau pot alege propriul mod de constituire a provizioanelor dar respectand minimul provizionului calculat conform modelului standard mentionat de CSSPP.

Norma privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii private prevede:

  • Definirea noilor termeni utilizati;
  • Structura garantiilor obligatorii si a celor suplimentare optionale;
  • Prevederi  referitoare  la  investirea,  utilizarea,  pastrarea  si  evidenta  activelor  care  acopera provizionul tehnic;
  • Prevederi referitoare la metodologia de calcul si verificare a provizionului tehnic;
  • Prevederi referitoare la datele de calcul si raportare a provizionului tehnic.

Caracteristici generale:

  1.  metoda  de  modelare  folosita:  structuri  arborescente  –  arborele  binomial  (Cox,  Ross,  &Rubinstein Option-Pricing Model);
  2. ratele fara risc sunt cele aferente curbei spot a randamentelor obligatiunilor guvernamentale cotate AAA, publicata de catre Banca Centrala Europeana;
  3. rata inflatiei  este cea aferenta indexului  armonizat  al  preturilor  de consum (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP), publicata de catre Banca Centrala Europeană (Overall HICP inflation rate – Average – http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html).

Norma privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat  elaborată in baza Legii  nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare va fi transmisa spre publicare in Monitorul Oficial şi va fi disponibila şi pe site-ul www.csspp.ro, Rubrica: Legislatie, la data publicarii sale.

Referinta URL: http://www.csspp.ro/comunicate/comunicat-de-presa/454