PENSIILE OBLIGATORII ADMINISTRATE PRIVAT

Aderarea la unul din cele noua fonduri de fond de pensii private obligatorii este o optiune individuala, fiecare client cu varsta intre 18 si 45 de ani poate alege fondul de pensii private obligatorii.

Sistemul de pensii private obligatorii administrate privat este reglementata de legea 411/2004 si completarile ulterioare privind cadrul de reglementare si functionare  a administratorilor si respectiv fondurilor. Detalii  www.csspp.ro.

Subscrierea pentru prima data la un fond de pensii  administrat privat:

  • Vizita la unul dintre administratorii de pensii  –  unde agentii de marketing vor  oferii prospectul fondului de pensii cat si informatii necesare referitoare la londul de pensii ales;
  • Semnarea actului individual de aderare  autentificat de un  agentul de marketing. Actul de aderare semnat olograf in doua exempare  unul pentru client altul pentru administrator
  • Actul de aderare este insotit de o copie a unui act de identitate  BI/CI, cu semantura olografa  clientului.
  • Manifestarea de vointa a clientului in alegerea fondului de pensii  –se verifica de catre administrator (telefonic sau scrisoare de manifestare a vointei)
  • Actul de aderare individual al clientului este procesat de administratorul fondului si transmis in data de 25 ale fiecarei luni la CNPP pentru validare.
  • Clientul este informat dupa data de 13 ale fiecarei luni in maxim 30 de zile cu privire la statutul sau ca participant la fondul de pensii pentru care a optat.
  • In cazul in care clientul nu isi manifesta optiunea pentru un fond de pensii timp de 4 luni de la incadrarea in primul loc de munca, clientrul va fi automat distribuit la unul din cele noua fonduri de pensii private obligatorii.

Transferul de la un fond de pensii la un nou fond de pensii  administrat privat:

Transferul participantului intre fondurile de pensii administrate privat este o optiune individuala.

Actul de transfer se face fara suportul agentilor de marketing.  Implicarea lor este strict interzisa prin legislatia secundara emisa de catre  CSSPP.

  • Semnarea de catre participant  a unui act de aderare la noul administrator cu optiunea de transfer;
  • Notificarea administratorul fondului de pensii administrat privat de la care se transfera prin completarea formularului  ce poate fi descarcat de pe site-ul www.csspp.roNotificarea  administratorului este intocmita in doua exemplare  una pentru  participant si una pentru admistratorul de la care doreste sa se transfere.
  • Dupa semnarea actului individual de adearare la fondul la care doreste sa se transfere, participantul transmite notificarea administratorului de la care doreste sa se transfere, la care anexeaza o copie a actului individual de aderare si copia actului de identitate, cu semnatura olografa a titularului, pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.