Cloud Computing – fundamental (II)

Caracteristicile “cloud computing storage”:

 • Flexibilitate/ Elasticitate:  abilitatea scalarii atat pe verticala cat si pe orizontala a resurselor;
 • Administrarea automata: posibilitatea monitorizari capacitatii resurselor alocate, permite usor  provizionarii de resurse cat si decomisionarea resurselor;
 • Multiple locatii: resursele sunt disponibile world wide 24 /7 pentru clienti cu segregarea securitatii si performatelor;
 •  Rapotari si costuri: transparenta ridicata in monitorizarea performantelor cat si in serviciile contractare sau facturate de catre furnizori .

Resursa:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cloud_computing_types.svg

Cloud_computing_types.svg

 

Cost comparativ al solutiilor de cloud computing storage:

http://online-storage-service-review.toptenreviews.com/

 

PILONUL 3 – fondul CONCORDIA MODERAT administrat special de EUREKO

Azi 16 Octombrie 2012 CSSPP a decis instituirea masurii de administrare speciala a Fondului de Pensii Facultative CONCORDIA MODERAT, in urma aprobarii cererii de  retragere a autorizatiei de administrarea a fondurilorde pensii facultative de catre  S.C. ASIROM-CONCORDIA S.A.F.P.F. S.A.

Astfel cum nu au fost depuse cereri de preluare a portofoliului de catre un alt administrator CSSPP a hotarat  adoptarea acestei  masuri, prin desemnarea   S.C. EUREKO – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. ca administrator special al Fondului de Pensii  Facultative CONCORDIA MODERAT, conform prevederilor Normei nr. 8/2009 privind administrarea speciala a fondurilor de pensii facultative, emisa in aplicarea Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, S.C. EUREKO – S.A.F.P.P. S.A., in calitate de administrator special, selectat potrivit criteriilor prevazute de Norma nr. 8/2009, preia in administrare Fondul de Pensii Facultative CONCORDIA MODERAT, in vederea transferarii participanţilor si a activelor personale ale acestora la fondurile de pensii facultative alese sau la care acestia vor fi repartizati de către CSSPP, dupa caz.

 

Informatii suplimentare se regasesc :

 

PROVIZIONUL TEHNIC PENTRU PENSIILE PRIVATE

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat o noua norma privind legislatia secundara din domeniul pensiilor private obligatorii cu aplicare in Pilonul2, principalul scop  fiind protejarea intereselor participantilor.

Norma privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat stabileste  un model  de calcul privind constituirea , verificarea si utilizarea  provizionului tehnic pentru schemele de pensii administrate privat.

Administratorii pot  accepta modelul standard prezentat de norma mai sus mentionata sau pot alege propriul mod de constituire a provizioanelor dar respectand minimul provizionului calculat conform modelului standard mentionat de CSSPP.

Norma privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii private prevede:

 • Definirea noilor termeni utilizati;
 • Structura garantiilor obligatorii si a celor suplimentare optionale;
 • Prevederi  referitoare  la  investirea,  utilizarea,  pastrarea  si  evidenta  activelor  care  acopera provizionul tehnic;
 • Prevederi referitoare la metodologia de calcul si verificare a provizionului tehnic;
 • Prevederi referitoare la datele de calcul si raportare a provizionului tehnic.

Caracteristici generale:

 1.  metoda  de  modelare  folosita:  structuri  arborescente  –  arborele  binomial  (Cox,  Ross,  &Rubinstein Option-Pricing Model);
 2. ratele fara risc sunt cele aferente curbei spot a randamentelor obligatiunilor guvernamentale cotate AAA, publicata de catre Banca Centrala Europeana;
 3. rata inflatiei  este cea aferenta indexului  armonizat  al  preturilor  de consum (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP), publicata de catre Banca Centrala Europeană (Overall HICP inflation rate – Average – http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html).

Norma privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat  elaborată in baza Legii  nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare va fi transmisa spre publicare in Monitorul Oficial şi va fi disponibila şi pe site-ul www.csspp.ro, Rubrica: Legislatie, la data publicarii sale.

Referinta URL: http://www.csspp.ro/comunicate/comunicat-de-presa/454

PENSII PRIVATE OBLIGATORII MILITARI

Ieri 20 iunie 2012 Guvernul a hotarat prin  Ordonanţă de Urgenţă nr.29 din 20-iun-2012 extinderea termenului prevazut pentru aderarea la pensiile private obligatorii pentru  persoanele angajate in institutii administrate de ministerele MAI, MAPN, SRI (militari, gradati, politisti, pompieri, functionarii publici angajati  cu status special din administrarea penitenciarelor si ordinii publice).  Astfel termenul de adere la  Pensia Privata Obligatorie Pilonul 2 prin  ordonanta de guvern 98/2011  a fost exinsa pana la data de  31 decembrie 2012.

Astfel persoanele cu varsata intre 18-35 ani sunt obligate, iar cele cu varsta intre 35-45 ani (la data de 22.11.2011) pot opta pentru aderare la pensiile private obligatorii pana la data de 31 decembrie 2012.

Extras :

” Termenul prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, se prorogă până la data de 31 decembrie 2012.”

Sursa:  http://www.cautalege.ro/ordonanta-urgenta-29-2012-prorogarea-termenului-prevazut-art-iii-ordonanta-urgenta-guvernului-nr-98-2011-modificarea-legii-nr-411-2004-fondurile-pensii-administrate(AC10254A9C20A4B9).jsp

Pensii private obligatorii militari – au mai ramas 6 zile

Au  ramas 6 zile pana la momentul in care angajatii in varsta de pana la 35 de ani la data de 22.11.2011 din cadrul  MAPN, SRI, MAI pot alege liber  sa adera  la unul din cele 9 fonduri de pensii private obligatorii Pilon 2.

Dupa 22.06.2012 cei aproximtiv 150.000 de angajati  din cadrul  MAPN, SRI, MAI cu varsata mai mica de35 de ani care nu au ales un fond de pensii vor fi distribuiti aleatoriu la unul din cele 9 fonduri de pensii private obligatorii Pilonul 2.

Alte detalii:

https://rauldemeter.ro/2012/05/13/pensiile-obligatorii-administrate-privat-pentru-angajatii-mapn-sri-mai/

Cloud Computing – fundamental (I)

Reprezinta un concept modern privind distribuirea serviciilor IT cum ar fi aplicatii, infrastructura, spatiu de stocare, access la informatii partajate, platforme hardware si software fara ca utilizatorul sa fie nevoit sa cunoasca amplasarea si configuraia fizica.

Caracteristici dupa implementarea fizica a conceptului cloud computing:

 • Cloud privat – aplicat cu precadere pentru companiile care isi pastreaza accesul la serviciile IT in mod securizat in retele locale private.
 • Cloud public – se regaseste in Internet si este pus la dispozitie utilizatorilor de acasa sau companiilor de catre furnizori ca Microsoft, Amazon, Google, Skype si altii
 • Cloud mixt – este configurat ca o extensie a celui privat prin folosirea unor caracteristici module cu expunere in Internet.

Continue reading Cloud Computing – fundamental (I)

Instrumente IT pentru Business Operational Model design

Un mod blog interesant  pentru cei interesati de modelarea proceselor operationale, utilizarea instrumentelor IT ca suport pentru modelarea design-ului debusiness.

O introducere in conceptele Business Arhitecture si IT Enterprise Arhitecture , modul in care IT-ul aduce valoare adaugata modelului de business  de la momentul conceperii modelului de business prin definirea segmentelor de piata, canalelor de distributie , relatia cu clientul, modelul operational,   etc. Continue reading Instrumente IT pentru Business Operational Model design

GHIDUL PARTICIPANTULUI LA SISTEMUL DE PENSII PRIVATE

“Avem multe lucruri importante in plan, dar cred ca, daca este sa privim in perspectiva, educatia financiara a publicului se află pe primul loc. Aceasta este o preocupare permanentă a Comisiei, considerand ca ea contribuie substantial la cresterea increderii in sistem si la constientizarea de catre public a necesitatii economisirii pentru pensie.”  a delcarat Mircea Oancea presedintele CSSPP

Continue reading GHIDUL PARTICIPANTULUI LA SISTEMUL DE PENSII PRIVATE

PENSIILE PRIVATE OBLIGATORII PENTRU ANGAJATII MAPN, SRI , MAI


Incepand cu 1 Mai pana la 21 Iunie, noi categorii de persoane sunt obligate sa adere la  Pensia Privata Obligatorie Pilonul 2. Reglementate prin ordonanta de guvern 98/2011. Astfel persoanele cu varsata intre 18-35 ani sunt obligate, iar cele cu varsta intre 35-45 ani (la data de 22.11.2011) pot opta pentru aderare.

Persoanele angajate in institutii administrate de ministerele MAI, MAPN, SRI (militari, gradati, politisti, pompieri, functionarii publici angajati  cu status special din administrarea penitenciarelor si ordinii publice) sunt eligibile in semnarea unui act de aderare la unul din cele noua fonduri de pensii administrate private.

Continue reading PENSIILE PRIVATE OBLIGATORII PENTRU ANGAJATII MAPN, SRI , MAI

PENSIILE PRIVATE – SCRISOAREA DE INFORMARE ANUALA PENTRU 2011

In 15 Mai, se va incheia campania de informare anuala pentru participantii inregistrati   la fondurile de pensii administrate privat  : Pilonul 2 si Pilonul 3 (pensii private obligatorii, pensii private facultative).

Toti adminstratorii au obligatia sa informeze participantii care au fost inregistrati in fondurile de pensii pana la finalul anului.

Scrisoarea de informare anuala este obligatorie si este gratuita si se expediaza postal la ultima adresa de corespondenta pe care participantul a comunicat-o administratorului.

Continue reading PENSIILE PRIVATE – SCRISOAREA DE INFORMARE ANUALA PENTRU 2011